Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com
Leva ihop är boken, som man på Folkhälsoinstitutet tyckte var så bra, att man ville ge ett ex till varje ungdom som slutade gymnasiet 1999. Detta väckte vrede inom andra kretsar.

Ta chansen att själv bilda dig en uppfattning om den samlevnadsbok, som 1999 väckte sådan uppståndelse och som ledde till att Folkhälsoinstitutet ombildades och inte längre skulle få driva egna kampanjer! Hur kunde en samlevnadsbok bli så ifrågasatt och leda till sådana konsekvenser?


Leva ihop vänder sig inte enbart till ungdomar. Arbetsnamnet på den var: ”Livskunskap för dig som vill leva i parrelation och är eller kommer att bli förälder”. Boken består av fem delar, en om tonårstiden, en om manligt/kvinnligt, en om omställningstiden, då två blir tre, en om viktiga saker som barn tränar från spädbarnstid till tolvårsåldern och en del om samlevnad som ett livsprojekt.

Marie Eenfeldt har en bakgrund som barnpsykiatrisk kurator, familjerådgivare och föreläsare. Hon har förutom Leva ihop skrivit flera uppskattade samlevnadsböcker: ”Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0 -20 år”, ”Leva tillsammans - med barn i åldern 0 – 3 år” , ”Leva tillsammans - med barn i åldern 3 – 7 år” och ”Leva tillsammans - med barn i åldern 7 – 12 år”.

2000 fick Marie Eenfeldt Haro's guldmedalj (Haro, Riksorganisation för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap).

Nyhet 2014-12-28: Den märkliga historien om Leva ihop och Folkhälsoinstitutet - med konsekvenser finns tillgänglig för försäljning.