Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Barn och föräldrar i Samspel framsida    Barn och föräldrar i Samspel baksida


"En blivande klassiker" utbrast försäljningschefen på Liber inför lanseringen av boken. Låt inte första utgåvans årtal få dig att tveka. Vad barn tränar under uppväxten är detsamma oavsett hur kultur och tider skiftar - varje ny generation av föräldrar har att förhålla sig till detta.

Barn kryper innan de går och jollrar innan de talar. Också den psykiska utvecklingen har sin lagbundenhet. Föräldrar lär sig mycket om växandets villkor av sina egna och andras barn.

Men när man är nybliven förälder saknar man den erfarenheten och känner sig ofta osäker. Vilka krav kan man ställa på barn? Blir barnen bortskämda om man gör si eller så?

En handbok för föräldrar - en bok för alla som i sitt arbete möter barn och deras föräldrar och som vill ha goda kunskaper i utvecklingspsykologi. Boken är illustrerad av Margareta Nordqvist.

Barn och Föräldrar i samspel kan beställas här, gratis studihandledning, här.

Socionomen skriver:
Om jag ändå haft denna bok själv när jag fick barn...!

... en bok att läsa och rekommendera till andra. Den passar utmärkt att sätta i händerna på föräldrar, till studiecirklar, och borde finnas på alla PBU-, barna- och mödravårdscentraler.

Bibliotekstjänst recension:
En bok som länge efterfrågats av föräldrar och personal inom barnomsorg och barnhälsovård. Den berättar överskådligt om barnets utveckling och betydelsen av ett bra samspel med omgivningen/föräldrarna.


Innehåll

Förord

0-1½ år
Utvecklingspsykologi
Olika stadier under det första året
I vardagen
Att få barn, att vara förälder
Vad händer vid handikapp?
Litteratur
Extra teorikapitel för den som vill veta mer

1½-3 år
Utvecklingspsykologi
Utvecklas flicka och pojke olika?
I vardagen
Vad händer vid handikapp?
Att vara förälder till en 1½-3-åring
Litteratur
Bilaga: Recept på fingerfärg och saltdeg
Extra teorikapitel för den som vill veta mer

3-5 år
Utvecklingspsykologi
Utvecklas flicka och pojke olika?
I vardagen
Vad händer vid handikapp?
Att vara förälder till en 3-5-åring
Litteratur
Extra teorikapitel för den som vill veta mer

5-6 år - 11-12 år
Utvecklingspsykologi
Utvecklas flicka och pojke olika?
I vardagen
Vad händer vid handikapp?
Att vara förälder till ett latensbarn
Litteratur
Extra teorikapitel för den som vill veta mer

11-12 år - 20 år
Utvecklingspsykologi:
Förpubertet
De tidiga tonåren
Högadolescens
Utvecklas flicka och pojke olika?
I vardagen
Att vara förälder till en tonåring
Vad händer vid handikapp?
Litteratur
Extra teorikapitel för den som vill veta mer

Om samspel i olika åldrar
Den föränderliga föräldrarollen
Syskon
Adoptivbarn
Är utvecklingen slut vid 20 år?
Psykoterapi och fosterhemsplaceringar
Skönlitteratur
Psykosomatik
Sjukdom, lidande och död
Självmord och självmordsförsök
Mitt barn har problem - skall jag söka hjälp?
Omhänderta barn?
Skuldkänslor

Slutord

Litteratur