Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Leva tillsammans - med barn i åldern 0-3 år framsida


Leva tillsammans är ett material om barn och föräldrar att användas som underlag för samtal mellan män och kvinnor, mellan föräldrar och personal. Marie Eenfeldt har utarbetat böckerna i samarbete med föräldrar och yrkesverksamma inom vårdyrken.

Leva tillsammans-böckerna berättar om vad barn tränar i olika åldrar och om barns behov av samspel med sin omgivning för en frisk utveckling. De vill stötta föräldrar att växa in i föräldrarollen utan att förlora sin parrelation. Peka på glädjeämnen och fallgropar. Visa på behovet av både uppskattning och gränssättning, på hur föräldrar och andra vuxna kan vara barnets hjälpjag på sätt som stärker och inte hämmar barnets utveckling.

En bra presentbok till föräldrar med nyfödda barn eller vid ett barns dop.

Baby
Böckerna är illustrerade av Margareta Nordqvist

Leva tillsammans-böckerna har sin givna plats på mödravårdscentraler, BB, barnavårdscentraler, distriktssköterske- och läkarmottagningar och inom barnomsorgen. Genom att böckerna är lättlästa och har ett behändigt format kan de passa även läsovana föräldrar.

Böckerna har tagits fram bland annat för att användas inom kyrkans ledarutbildning. De tar upp också ämnen som barns behov av stöd för att utveckla medkänsla, ger tankar och tips om litteratur rörande andlig utveckling, barns sorgearbete och barns behov av hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser. Varje bok avslutas med några böner och psalmer för barn och föräldrar. Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS (numera Sensus) utarbetade studiefrågor till boken i samband med tryckningen.

Marie Eenfeldt har mångårig erfarenhet som barnpsykiatrisk kurator, familjerådgivare och föreläsare och är mamma till två vuxna söner. Hennes bok Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0-20 år (Liber 1989, uppdaterad 1996) har tryckts i mer än 50.000 exemplar, använts i utbildning av barnomsorgspersonal och lovordats av både fackfolk och föräldrar.

Socionomen skriver:
"Leva tillsammans" är enkel att ta till sig. Språket är okomplicerat och rakt och så formulerat att den vänder sig till både män och kvinnor.

Bibliotekstjänst recension:
Författaren skriver med värme, kunskap och förståelse för både barns behov och föräldrarnas situation ... boken är lättläst och inbjudande upplagd.

Leva tillsammans - med barn i åldern 0-3 år kan beställas här.

Text ur Leva tillsammans med barn i åldern 0-3 år:

Ett barn läggs i dina armar. Livet förändras.

Viktigt och oviktigt byter plats. Praktiska problem du aldrig behövt fundera över kommer att uppta din tid. Liv och död får ny betydelse. Jordens framtid berör dig på ett nytt sätt. Du kommer att upptäcka livet och människorna på nytt genom ditt barns ögon.

Ett barn, så litet och beroende av dig för sin överlevnad. Vad upplever det, vad känner det? Skapad av stjärnstoff har det redan vuxit till under nio månader inne i sin mors skyddande kropp.

Redan som foster har det haft känsel och hörsel och sett skillnad på ljus och mörker. Genom moderkakan har det fått näring och syre från sin mor och känt av hennes oro eller lugn.

Nu möter barnet en väntande omvärld. Vad möter det? Känner det välkomnande händer och goda ögon? Kommer det till en värld som är värd att sträcka sig efter?

Leva tillsammans - med barn i åldern 0-3 år bild