Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Leva tillsammans - med barn i åldern 3-7 år framsida


Omsorg om barnen gör att de växer ...

Ofta får familjen ett andra barn under dessa år. Boken ger tips om hur svartsjuka kan bemötas och hur barnets utveckling även i övrigt kan stärkas för ett fortsatt bra samspel mellan föräldrar och barn.

"Leva tillsammans - med barn i åldern 3-7 år" vänder sig till föräldrar med förskolebarn och till människor som genom sitt yrke eller som ledare möter förskolebarn och deras föräldrar.

Boken är fylld av lättläst komprimerad kunskap om åldrarna 3-7 år och om hur det är att leva med dessa barn. Den inbjuder till samtal mellan män och kvinnor, föräldrar och barnomsorgspersonal. Boken är illustrerad av Margareta Nordqvist.

Leva tillsammans - med barn i åldern 3-7 år kan beställas här.