Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Leva tillsammans - med barn i åldern 7-12 år framsida


En tid då barnen samlar kunskap för vuxenlivet ... Viktiga, "glömda" år.

Missa inte dessa års spännande möjligheter, passa istället på att lägga en bra grund inför tonårens utmaningar! Latensåren är år som få böcker brukar beskriva.

"Leva tillsammans - med barn i åldern 7-12 år" vänder sig till föräldrar med skolbarn och till människor som genom sitt yrke eller som ledare möter skolbarn och deras föräldrar.

Boken är fylld av lättläst kunskap om åldrarna 7-12 år och om hur det är att leva tillsammans med dem. Den inbjuder till samtal och reflexion. Boken är illustrerad av Margareta Nordqvist.

Leva tillsammans - med barn i åldern 7-12 år kan beställas här.