Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Den märkliga historien om Leva ihop och Folkhälsoinstitutet - med konsekvenser


Boken Leva ihop köptes in av dåvarande Folkhälsoinstitutet i 100.000 ex för att ges till varje elev som slutade gymnasiet året efter. Efter att först ha hyllats (se t ex Bibliotekstjänst recension och Bertil Sandéns ord i Familjerådgivarnas utskick) dödades boken i ett långvarigt massmediadrev. Få lärare vågade använda boken i samlevnadsundervisning. Folkhälsoinstitutet ombildades. Efter 15 års tystnad berättar nu Marie historien som hon upplevde den - med konsekvenser.

Den märkliga historien om Leva ihop och Folkhälsoinstitutet - med konsekvenser kan beställas här.

Psykologtidningen Nr 2 2016 skriver:
Hur förhåller vi oss när en kollega är föremål för kritik och fördömanden från mäktiga instanser? Bryr vi oss om att ordentligt sätta oss in i frågan och stå upp för vår erfarenhet och uppfattning? Eller hukar vi oss rädda och samtidigt trygga i föreställningen att inte själva vara föremål för kritik?

Jag anser att Den märkliga historien är en intressant och lärorik bok som ger upphov till funderingar över det man — ibland med stigande häpnad — läser. Läs den gärna tillsammans med den ursprungliga boken för att kunna ta ställning till det som beskrivs.

Strategier Nr 735 skriver:
Snabbläst med endast 114 sidor är boken närmast en nödvändig läsning av alla intresserade av såväl yttrandefrihet som den psykiska ohälsan hos våra unga.

Bibliotekstjänst skriver:
[L]ättläst. Läsvärd för de som vill bilda sin egen uppfattning om historien eller som vill läsa om hur ett massmediedrev påverkar individen.