Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Min livsväv — Gud eller slumpen?


Författaren Marie Eenfeldt skrev under tio år fem samlevnadsböcker, föreläste runt om i Sverige, handledde och hade människor i samtal. Hennes fjärde bok, Leva ihop, köptes l998 in av dåvarande Folkhälsoinstitutet i en stor upplaga för att ges till varje gymnasist som året efter slutade gymnasiet.

Ett massmediadrev under 1999-2000 ledde till att Folkhälsoinstitutet ombildades och att författaren blev sjukskriven ett helt år för utmattningsdepression, innan hon på vacklande ben kom in på ett halvtidsvikariat som kurator på en barnhabilitering. Där fick hon en fast tjänst, dock inte på heltid och blev kvar fram till sin pensionering i december 2004.

Som pensionär har hon åter handlett yrkesverksamma samt under sex år varit ordförande för Sankt Lukas på Gotland. Långsamt har hon återhämtat sig men hade ingen tanke på att åter skriva böcker.

Ett antal märkliga händelser, som var och en kunde lett till döden, har till sist fått henne att inse sitt ansvar. Hösten 2014 lät hon trycka Den märkliga historien om Leva ihop och Folkhälsoinstitutet — med konsekvenser på Books on Demand i Visby.

Nu delar hon med sig av märkliga händelser i sitt liv i Min livsväv — Gud eller slumpen? Boken kan beställas här.

2017 lämnat Books on Demand för Grissla Media.