Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Till mödra- och barnavårdscentraler

När man får barn förändras livet. Samspelet mellan kvinna och man utsätts för påfrestningar. Det som skulle kunnat leda till en fördjupad relation mellan de två kanske istället för fram till en smärtsam separation. Barnet får tillbringa sin barndom i en vandring mellan två föräldrar eller växa upp hos den ene föräldern och ha en umgängesförälder.

Kan man och kvinna få hjälp att förstå varann bättre?

Leva ihop framsida Leva ihop är boken som man på Folkhälsoinstitutet tyckte var så bra att man ville ge ett ex till varje ungdom som slutade gymnasiet 1999. Den del, som handlar om när två blir tre, är särskilt skriven för par som väntar barn och för nyblivna föräldrar. Boken är lättläst och kan användas i studiecirklar. Den är illustrerad av Cecilia Torudd.

Bland annat så skrev Bibliotekstjänst i sin recension:
Enkel och viktig livskunskap som förmedlas på ett lättläst och kunnigt sätt … . Alla som i sitt arbete möter par och familjer kommer att känna igen frågeställningar och tankegångar och har nytta av denna samlevnadshandbok

Marie Eenfeldt har skrivit flera uppskattade samlevnadsböcker: “Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0 - 20 år”, “Leva tillsammans med barn i åldern 0 - 3 år”, “Leva tillsammans med barn i åldern 3 - 7 år” och “Leva tillsammans med barn i åldern 7 - 12 år”

Leva ihop kan beställas för 100:- + porto här.