Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Till Familjerådgivningsbyråer

När man får barn förändras livet. Samspelet mellan kvinna och man utsätts för påfrestningar. Istället för en fördjupad relation mellan de två kanske det blir en smärtsam separation. Barnet får tillbringa sin barndom i en vandring mellan två föräldrar eller växa upp hos den ene föräldern och ha en umgängesförälder.

Kan man och kvinna få hjälp att förstå varann bättre?

Marie Eenfeldt, som arbetat som familjerådgivare/föreståndare i Visby och vikarierat som familjerådgivare i Södertälje, fick under FN:s Familjeår 1995 genom familjerådgivarföreningen projektpengar från Allmänna Arvsfonden till ”Livskunskap för dig som vill leva i parrelation och är eller kommer att bli förälder”. Marie Eenfeldt intervjuade erfarna familjerådgivare och vävde även in sina egna kunskaper från många år som barnpsykiatrisk kurator i Uppsala, Stockholm och Visby.

Leva ihop framsida Leva ihop är boken som man på Folkhälsoinstitutet tyckte var så bra att man ville ge ett ex till varje ungdom som slutade gymnasiet 1999. Den del, som handlar om när två blir tre, är särskilt skriven för par som väntar barn och för nyblivna föräldrar. Boken är lättläst och kan användas i studiecirklar. Den är illustrerad av Cecilia Torudd.

Bland annat så skrev Bibliotekstjänst i sin recension:
Enkel och viktig livskunskap som förmedlas på ett lättläst och kunnigt sätt … . Alla som i sitt arbete möter par och familjer kommer att känna igen frågeställningar och tankegångar och har nytta av denna samlevnadshandbok

Bertil Sandén i Sveriges kommunala familjerådgivares utskick (febr. 1999):
Marie Eenfeldt har burit fram en läcker frukt: LEVA IHOP! Läs, njut och sprid den!

Leva ihop blev 1999 – 2000 bricka i ett större spel, där starka politiska krafter som ville förändra Folkhälsoinstitutet och genusforskare som hyllade konstruktivism (”Kön är enbart en social konstruktion”) gick samman för att stoppa boken.

Bilda dig en egen uppfattning, köp in boken till byrån och sälj den till de par som skulle kunna ha nytta av den!

Böcker kan beställas här. Marie Eenfeldt har även skrivit andra uppskattade samlevnadsböcker: Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0 - 20 år och tre småböcker om att leva med barn i olika åldrar.