Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Till ungdomsmottagningar och gymnasier

Måste varje generation göra om samma misstag? Måste det som börjar i längtan, nyfikenhet och förälskelse så ofta som nu förbytas i besvikelse, vrede och separation? Varje människa längtar efter att bli förstådd och varje barn vill ha föräldrar som tycker om varann.

Kan man lära ut lite av samlevnadens ABC till nya generationer? Marie Eenfeldt intervjuade under några år erfarna familjerådgivare utifrån frågeställningarna: “Vad anser ni att unga människor skulle behöva veta mer om när de går ut i vuxenliv?” och “Hur tycker ni att män och kvinnor missförstår varann?”

Leva ihop framsida Leva ihop är boken som man på Folkhälsoinstitutet tyckte var så bra att man ville ge ett ex till varje ungdom som slutade gymnasiet 1999. Den är illustrerad av Cecilia Torudd.

Bland annat skrev Bibliotekstjänst i sin recension:
Enkel och viktig livskunskap som förmedlas på ett lättläst och kunnigt sätt … . Alla som i sitt arbete möter par och familjer kommer att känna igen frågeställningar och tankegångar och har nytta av denna samlevnadshandbok

Aftonbladet skrev:
Boken är en skänk från ovan.

Den är något som blivande lärare borde få i händerna och ha att utgå ifrån

Marie Eenfeldt har skrivit flera uppskattade samlevnadsböcker: “Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0 - 20 år”, “Leva tillsammans med barn i åldern 0 - 3 år”, “Leva tillsammans med barn i åldern 3 - 7 år” och “Leva tillsammans med barn i åldern 7 - 12 år”

Leva ihop kan beställas för 100:- + porto här.