Leva ihop logo
 
Startsida
Vem är Marie Eenfeldt?
 
Böcker:
Leva ihop
Den märkliga historien
Min livsväv
 
Utvecklingspsykologi:
Barn & föräldrar i samspel
Studiehandledning
 
Leva tillsammans med barn:
i åldern 0-3 år
i åldern 3-7 år
i åldern 7-12 år
 
Information till:
Mödra - & Barnavårdscentral
Ungdomsmottagn. & Gymnasium
Familjerådgivning
 
Mer:
Pressklipp
Beställ böcker
 
E-post:
marie.eenfeldt@gmail.com


Vem är Marie Eenfeldt?

Jag är socionom med olika vidareutbildningar. Jag har arbetat drygt 20 år som barnpsykiatrisk kurator i Uppsala, på Ericastiftelsen i Stockholm och i Visby, där jag är bosatt sedan 1981. Jag har också arbetat som familjerådgivare i Visby och i Södertälje.

Marie Eenfeldt

Marie Eenfeldt

Jag började föreläsa i utvecklingspsykologi redan på 70-talet, först för blivande läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har skrivit fem böcker om relationer, se nedan. De sista fem åren före pension i dec. 2004 arbetade jag som kurator på barnhabiliteringen i Visby.

Barn och föräldrar i samspel framsida

Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingspsykologi 0 -20 år. Liber 1989, uppdaterad 1996. Tryckt 8 ggr och använd i utbildningar, mycket omtyckt av föräldrar.

Leva tillsammans med barn i åldern 0 – 3 år. Verbum 1992.

Leva tillsammans med barn i åldern 3 – 7 år. Verbum 1994.

Leva tillsammans med barn i åldern 7 – 12 år. Verbum 1999.

Dessa tre böcker beställdes av Verbum för att användas i ledarutbildning inom kyrkan och i föräldra-barn-grupper.

Leva ihop. Förlagshuset Gothia/Folkhälsoinstitutet 1998.

Folkhälsoinstitutet beställde 100 000 ex av denna bok för att ge varje elev som slutade gymnasiet våren 1999 (och där gymnasiet efter att ha fått ett gratisex sedan beställt böcker till avgångseleverna). Detta beslut väckte ett ramaskri bland landets genusforskare. Enligt likhetsfeminismen är kön nämligen enbart en social konstruktion. Boken är fylld av familjerådgivarkunskaper om hur män och kvinnor i Sverige av idag missförstår varandra. Genom att diskutera sådant ansåg likhetsfeministerna att man cementerar könsroller. Ett massmediadrev drogs igång. Få journalister hade tid att bilda sig en egen uppfattning utan lösryckta meningar ledde till fördömanden. En del gymnasieskolor delade ändå ut boken, andra slängde den.

Tyvärr hukade förlaget. Som ju hade kunnat slå upp det hela stort på årets bokmässa: KOM OCH MÖT ÅRETS MEST UTSKÄLLDA FÖRFATTARE!

Passa nu på och bilda dig en egen uppfattning om boken!

Jag har även skrivit

  • ett kapitel om Thailand i boken Senapskornet (om en resa till olika asiatiska länder under Kyrkornas världsråds kvinnoårtionde)
  • ett studiematerial om skilsmässa Sorgen som inga blommor får (Sensus)
  • artiklar i tidningen Föräldrar och barn
  • under några år haft en frågespalt om barn i Metallarbetaren
  • tankar om Maria, Jesu mor, i en skrift om Maria, utgiven av Visby Domkyrkoförsamling